Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Categorie : dementie Positief Samen

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert?

Wat is dementie?

Dementie is een ernstige aftakeling van het geheugen en van andere vaardigheden die met ons denken te maken hebben. Het kortetermijngeheugen wordt vaak het eerst aangetast. Later valt dan ook het onmiddellijke geheugen en het langetermijngeheugen weg.

Positief Samen en dementie

Onze mensen, Posidiva’s genoemd, werken vrijwel uitsluitend met ouderen. Veel van onze clienten hebben helaas te maken met dementie. Onze dienstverlening helpt bij de gevolgen van dementie zoals angst en verdriet. Maar we ontzorgen ook de mantelzorger natuurlijk zodat hij of zij ook leuk van de oude dag kan genieten.

We zorgen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, een verhuizing zorgt voor veel verdriet en ellende. Pas als de veiligheid in het geding is gaan mensen naar verpleeghuis, wij proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Helemaal nu (2020-2021) met corona is er veel eenzaamheid onder ouderen. In verband met de besmetting mag niemand op bezoek. Alleen op je kamer te zitten zonder dat te snappen is verschrikkelijk, ook voor de familie om te zien.

Gevolgen van dementie

Naast problemen met het geheugen krijgen mensen met dementie ook te maken met andere problemen, zoals het verlies van vaardigheden. Dit kan leiden tot moeilijkheden met praten, herkenning of het uitvoeren van dagdagelijkse handelingen.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn of haar algemeen dagelijks functioneren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Leven met dementie

In het begin of tijdens de eerste jaren kan de dementerende vaak met zorg thuis blijven wonen. Het hangt ervan af op welke manier de dementie het dagelijks functioneren beïnvloedt.  De omgeving zal dus veel van deze taken moeten overnemen of de patiënt erbij moeten begeleiden. Veel dementerenden krijgen na verloop van tijd ook verpleegkundige zorg toegewezen.

Dagopvang is ook mogelijkheid. Daar krijgen ze te maken met dagelijkse activiteiten, waardoor ze ze een vorm van structuur en ondersteuning krijgen.

Als het niet mogelijk meer is om alleen te wonen, kan je terecht in een verpleeghuis waar je omringd wordt met deskundige begeleiding en zorg.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Net zoals elke ziekte die gepaard gaat met het aftakelen van het lichaam en geheugen, vraagt dit om een gespecialiseerde aanpak.

Er zijn verschillende plaatsen in Buitenveldert waar het mogelijk is om gespecialiseerde zorg voor dementerenden te verkrijgen.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Woonzorgcentrum Buitenveldert is een woon- en zorgcentrum voor ouderen. Er zijn ook meerdere sociale en culturele activiteiten die de patiënten op een gepaste manier helpen.

Revalidatie- en zorgcentrum Vreugdehof bied woongroepen aan in een veilige omgeving. Het is een gemeenschap op zich en een veilige leefruimte voor kwetsbare mensen. Er is dagelijks deskundige begeleiding aanwezig die er voor zorgen dat ze uw persoonlijke voorkeuren kennen.

Thuiszorg Buitenveldert ondersteunt u met uw boodschappen, het koken en activiteiten. Deze studenten zorgen er voor dat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Bij Zonnehuis Menno Simons kunt u terecht voor dagbesteding, ontmoetingscentrum en verpleeghuis. Het organiseert ook maandelijks een Alzheimer trefpunt.

Natuurlijk zijn er naast de bovenvermelde locaties nog meer plaatsen waar u terecht kan voor hulp en informatie.

Wilt u informatie over hoe we uw partner, ouder of familielid kunnen helpen, laat het ons weten!