Eenzame ouderen in Amstelveen

Eenzame ouderen in Amstelveen

Eenzame ouderen in Amstelveen? Mensen die eenzaam zijn voelen zich niet verbonden, of ervaren een gemis aan hechte emotionele banden met anderen. 

Behalve deze negatieve gevoelens, gaat dit vaak ook gepaard met fysieke klachten. Alhoewel de ouderen van Amstelveen het net iets beter doen vergeleken met de rest van het land, is het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt toch behoorlijk toegenomen in de afgelopen jaren.

Daarom is het zo fijn dat wel Positief Samen iets kunnen doen tegen eenzaamheid. Eén of twee keer per week een uitje of samen kletsen werkt helend. Onze cliënten kijken echt uit naar dat samen zijn. Vandaar dat onze dienst niet gratis is, op basis van vrijwilligers is de dienst niet consistent te maken. De Posidiva’s hebben echt een band met de cliënten. 

Eenzame ouderen in Amstelveen

Is eenzaamheid hetzelfde als alleen zijn?

Als je de definitie erbij haalt kom je uit bij het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Dit is dus voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. 

Dat betekent dan ook dat het niet precies hetzelfde is als alleen zijn. Je kunt veel contacten om je heen hebben maar je nog steeds eenzaam voelen. Het is mogelijk dat je dit toch ervaart als minder contacten dan je zou willen, of dat de kwaliteit van de relaties achterblijft. Je kunt tenslotte elke dag een praatje maken met je buren zonder dat daarbij erg persoonlijke dingen worden besproken.

In Amstelveen hebben 65-plussers gemiddeld minder last van obesitas en andere lichamelijke beperkingen, vergeleken met de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn wel toegenomen, en ook het alcoholgebruik onder ouderen is vrij hoog. 

De oorzaken van eenzaamheid liggen vaak in verstoringen van het levenspatroon. Verhuizen, beëindigen van een relatie of door overlijden van een partner zijn veel voorkomende oorzaken. Ook het gebrek aan een intieme relatie zoals een boezemvriend kan leiden tot eenzaamheid gerelateerde klachten.

Eenzame ouderen in Amstelveen

Verschillende vormen van eenzaamheid

Eenzaamheid is niet voor iedereen gelijk. Mensen die zich eenzaam voelen omdat ze weinig sociale contacten hebben zijn ‘sociaal eenzaam’. Het beste hiervoor is om nieuwe contacten te leggen door actiever om te gaan met mensen in de buurt, aan activiteiten mee te doen, op sociale netwerken online te gaan zoeken, of door middel van huisbezoek of bezoekdiensten vrienden te maken.

Aan de andere kant heb je mensen die wel genoeg contacten hebben met anderen, maar met deze mensen geen emotionele band hebben en zich daardoor ‘emotioneel eenzaam’ voelen. 

Wellicht zijn veel van de contacten maar vage kennissen of buren waarmee je niet snel een diepgaand gesprek aangaat. Voor hen is het belangrijk om bestaande contacten te verdiepen, oude contacten te hernieuwen, of naar nieuwe contacten op zoek te gaan waarmee ze wel een diepere band kunnen aangaan. Iemand die af en toe eens langs komt of belt, waarmee ze dingen kunt gaan doen

De oplossing voor eenzame ouderen in Amstelveen?

Iedereen heeft een andere aanpak nodig om eenzaamheid tegen te gaan. Er is geen all-for-one oplossing. Natuurlijk is voorkomen ook beter dan genezen. Probeer altijd om een goed sociaal netwerk te onderhouden. 

Als er toch een probleem is dan is de eerste stap dat men zelf moet willen verbetering aanbrengen in de situatie; er moet een besluit genomen worden om actie te gaan ondernemen. 

Om te bepalen wat de juiste actie is, moet de oorzaak worden bepaald, die is veelal afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarop gebaseerd kunnen dan activiteiten worden bedacht om de eenzaamheid tegen te gaan. 

Heeft u behoefte aan gezelschap om leuke dingen mee te doen? Of heeft u familieleden die behoefte hebben aan gezelschap? Stuur dan een mailtje naar info@positiefsamen.nl