Eenzame ouderen in Amsterdam

Eenzame ouderen in Amsterdam

Eenzame ouderen in Amsterdam? In Amsterdam voelt 12% van de ouderen zich ernstig eenzaam, en dat is hoger dan in de rest van Nederland. Daarbij komt nog eens dat 35% zich matig eenzaam voelt. Als je bedenkt dat er ruim 100.000 ouderen zijn in Amsterdam, dan is dat een heleboel eenzaamheid. Behalve een verlaagde levenskwaliteit, hebben eenzame ouderen ook meer kans op gezondheidsproblemen. 

Er rust ook een bepaalde sociale schaamte en taboe rond het onderwerp. Wij proberen hier een actieve rol in te spelen en een positieve bijdrage aan te leveren! Ken je iemand die wel wat gezelligheid en positiviteit kan gebruiken? Neem dan contact met ons op op: info@positiefsamen.nl

Wat veroorzaakt eenzaamheid bij ouderen?

Sommige mensen hebben een grotere kans dat ze met eenzaamheid te maken krijgen. Vooral bij 75-plussers, laagopgeleiden, ouderen met een laag inkomen en alleenwonenden komt eenzaamheid vaker voor. Er zijn twee verschillende soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Kwaliteit van sociale contacten over kwantiteit

Eenzaamheid kan verminderd worden door goede sociale contacten op te bouwen. Maar, ‘hoe meer contacten hoe beter’ is niet het geval. Over het algemeen wordt een aantal van vier of vijf personen aangehouden. Een aantal van vier of vijf mensen met wie men goed contact heeft, beschermd tegen eenzaamheid. De toegevoegde waarde van extra sociale contacten daarboven neemt sterk af naarmate het aantal relaties stijgt. 

Het is ook belangrijk dat er variatie is in de contacten, bijvoorbeeld zowel familie als vrienden als kennissen en wellicht oud collega’s. Mensen met een gevarieerd netwerk hebben minder kans op eenzaamheid vergeleken met iemand met evenveel contacten, maar waarvan bijvoorbeeld de meeste contacten directe familie zijn. Het sterkst is iemand met zowel intieme als gewone sociale contacten. Intiem kan zowel familie als een partner zijn, of zelfs goede vrienden.

Eenzame ouderen in Amsterdam

Wat is sociale eenzaamheid?

Sociale eenzaamheid is het gemis aan sociale contacten. Vooral ouderen die minder goed te been worden raken meer geïsoleerd en kunnen sociaal eenzaam worden doordat ze bijvoorbeeld minder snel een praatje maken met een buurman of met de bakker waar ze voorheen naartoe wandelden. 

Ook mensen die niet langer werken kunnen van sociaal eenzaamheid lijden omdat ze niet langer iedere dag met collega’s omgaan. Dit zijn geen specifiek intieme contacten, maar alledaagse omgangen met mensen. Af en toe eens bezoek krijgen van iemand, zeker als dat eens iemand anders is dan bijvoorbeeld de mantelzorger, kan hierbij vaak uitkomst bieden. 

Wat is emotionele eenzaamheid?

Iemand raakt emotioneel eenzaam bij een gebrek aan intieme contacten. Bijvoorbeeld doordat goede vrienden van vroeger niet meer in leven zijn, of omdat deze nu te ver weg wonen om regelmatig te bezoeken. Emotionele eenzaamheid heeft een grotere impact op de levenskwaliteit vergeleken met sociale eenzaamheid. Het kan ook veroorzaakt worden door het verlies van een partner, waardoor een leegte ontstaat. Familie en mantelzorgers kunnen dit voor een groot gedeelte opvangen. Maar nieuwe contacten maken in het buurthuis, of iemand die elke week op de koffie komt of een spelletje komt spelen, kan veel van dit gemis opvullen. 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Je bent toch niet te oud voor een leuk leven? 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Men wordt niet eenzaam van ouder worden, maar men wordt juist oud door eenzaam te zijn. Als je op zoek bent naar gezelschap in Amsterdam, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. 

Positief Samen biedt gezelschap voor ouderen en ondersteuning voor mantelzorgers in Amsterdam en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.